Förekommer det diskriminering på hyresmarknaden?

Att hyresvärdar tillhandahåller bostäder utan att diskriminera är en förutsättning för att människor ska få en bostad på lika villkor. Förekommer det verkligen diskriminering och varför är det i sådana fall ett problem?

Förekommer det diskriminering?

En bärbar dator och skrivblock

Forskning

Ett antal svenska studier visar tydligt att det förekommer diskriminering på hyres­marknaden som har samband med diskriminerings­grunderna, särskilt etnisk tillhörighet.

En domstolshammare

Rättsfall

Att det förekommer diskriminering har även konstaterats av domstol i olika rättsfall som DO och andra aktörer har drivit.

Lägenhetshus

Uppgifter om diskriminering

DO har de senaste åren fått in cirka 60 anmälningar om diskriminering per år inom bostadsområdet (åren 2015–2019). Endast en liten del av den upplevda diskrimineringen rapporteras och mörkertalet uppskattas vara stort.

Man som cyklar

Civila samhället

I kontakten med DO beskriver representanter för organisationer sina medlemmars upplevelser av att utsättas för diskriminering på hyresmarknaden.

Studier visar på diskriminering

Flera omfattande fältstudier har kunnat visa att diskriminering förekommer. När fiktiva ansökningar skickades till 500 hyresvärdar som hade utannonserat lediga lägenheter fick manliga bostadssökanden med ett svenskklingande namn mer än dubbelt så många inbjudningar till lägenhetsvisningar än manliga sökande med arabiskklingande namn.

(Källa: Ahmed, A., 2015)

Varför är det ett problem?

Ingen ska utsättas för diskriminering på bostadsmarknaden.

Figur av en hand som gör stopptecken

Diskriminering är förbjudet

Rätten att inte bli diskriminerad är en grundläggande mänsklig rättighet som skyddas i internationella konventioner och i svensk lag.

Figur av papper och penna

Andra rättigheter

Hur och var en person bor påverkar dennes tillgång till andra rättigheter såsom utbildning, arbete, hälsa och möjligheten att delta i samhället.

Figur av en våg som har två skålar

Olika villkor

Problemet uppstår när personer inte har möjlighet att välja sitt boende på samma villkor som andra på grund av diskriminering.

Var kan diskriminering uppstå?

Hur du som hyresvärd väljer att förmedla lediga lägenheter samt vilka krav du ställer på den som söker en bostad har betydelse. Förekomsten av diskriminering kan påverkas av:

Vilka principer som används vid förmedling av bostäder

Kan olika individer eller grupper av individer missgynnas av det sätt ni valt att förmedla era bostäder?

Vilken uthyrnings­policy hyresvärden har

Är ni transparenta och tydliga gentemot bostadssökande med hur processen går till, vilken turordning som gäller och vilka krav ni ställer på era blivande hyresgäster?

Vilka krav som ska uppfyllas för att kunna bli hyresgäst

Finns det till exempel inkomster som ni inte godkänner, och vilka utesluts i så fall av det?

Hur principer, policys och kriterier tillämpas

Gör alla anställda hos er likadant varje gång eller finns det utrymme för att låta personliga värderingar och attityder påverka vem som erbjuds ett av era hyreskontrakt?