hoppa till innehållet
Logotyp Diskrimineringsombudsmannen Logotyp Diskrimineringsombudsmannen

Din guide mot diskriminering vid uthyrning av bostad

Du som hyresvärd är en viktig samhällsaktör som kan påverka människors möjlighet till bostad. Den här guiden är ett stöd till dig som vill tillhandahålla bostäder utan att diskriminera någon. Den hjälper dig som är hyresvärd att reflektera över hur era bostäder fördelas och vilka krav som ställs på bostadssökande.

Det berör många

Nästan sex av tio lägenheter i fler­bostadshus i Sverige är hyresrätter. Bristen på hyresrätter ökar och har ökat konstant sedan 1990-talet.

Diskriminering förekommer

Att diskriminering förekommer på hyres­marknaden visas tydligt i studier, rättsfall, anmälningar/tips och klagomål till DO och genom kontakter som DO har med civila samhället.

Du kan göra skillnad

Genom att se över ert förmedlings­system, er uthyrnings­policy och era uthyrnings­kriterier och hur ni tillämpar dem i praktiken kan ni minska risken för diskriminering när ni tillhandahåller bostäder.

Guidens olika delar

Den här guiden är indelad i sex olika delar. Du kan välja att göra dem i vilken ordning du vill. Klicka på respektive del för att sätta igång.

Del 1. En introduktion till situationen på hyresmarknaden

Starta del 1

Del 2. Förekommer det diskriminering på hyresmarknaden?

Starta del 2

Del 3. Vad innebär förbudet mot diskriminering?

Starta del 3

Del 4. Hur kan diskrimineringen se ut?

Starta del 4

Del 5. Medför era krav en risk för diskriminering?

Starta del 5

Del 6. Vad kan jag som hyresvärd göra?

Starta del 6