En introduktion till situationen på hyresmarknaden

Diskriminering är ett större problem på hyresmarknaden än på bostads­rättsmarknaden, mycket på grund av hur bostadsförmedlingen går till. Här går vi igenom olika sätt att förmedla bostäder och några korta fakta om situationen på hyresmarknaden.

Du får välja hur – men diskriminera inte!

Det finns inga exakta regler för hur hyresvärdar ska fördela lägenheter eller vilka krav som får ställas på hyresgäster. Du som hyresvärd får i grunden välja hyresgäster på det sätt som du föredrar så länge urvalet eller de krav som ställs inte är diskriminerande. Transparenta och förutsägbara förmedlings­principer kan minska risken för diskriminering och bidra till att diskriminering uppmärksammas. En annan fördel är att det möjliggör för bostadssökande att bedöma sina chanser.

De tre vanligaste förmedlingsprinciperna

Hyresvärdar förmedlar bostäder på olika sätt. Enligt Boverket är de vanligaste principerna:

Silhuetter av personer vid en klocka, illustration.

Kötid

Silhuetter av personer i en kö, illustration.

Först till kvarn

Silhuett av en person vid en checkbox, illustration.

Matchning

Andra förmedlingsprinciper

En lott med en siffra, illustration.

Lottning

Tre tärningar, illustration.

Slumpvis fördelning

Papper och penna, illustration.

Intresselista

Siffrorna 1, 2, 3 i ordning efter varandra, illustration.

Förtursmodell

Oavsett om ni använder er av kötid, först till kvarn, lottning eller någon annan förmedlingsprincip – reflektera gärna över hur det påverkar olika människors möjligheter på hyresmarknaden. Vilka individer eller grupper kan tänkas få en fördel eller nackdel av ert sätt att förmedla bostäder?

Riskerar ni att missgynna någon av skäl som har samband med kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder?