Lyssna och anpassa

Du kan få innehållet på guiden uppläst istället för att läsa texten på sidorna. Vår lyssnafunktion är ett hjälpmedel som läser upp e-guidens innehåll på din dator, surfplatta eller mobiltelefon.

För att använda ReadSpeaker så behöver du godkänna funktionella kakor på e-guiden.

Så använder du ReadSpeaker webReader

Med ReadSpeaker webReader kan du få texten på en webbsida uppläst för dig, var och när som helst. Detta gör webbsidan mer tillgänglig och det kan bli lättare att förstå informationen. Som användare behöver du inte ladda ner någonting för att använda tjänsten.

Lyssna på textinnehållet

För att lyssna på sidans textinnehåll klickar du på Lyssna-knappen (en högtalare).

Readspeakers lyssnaknapp, ikon

En spelare öppnas och ReadSpeaker webReader börjar läsa upp texten på sidan.

De olika alternativen i Readspeakers spelare.

I spelaren kan du:

 • Pausa eller återuppta uppläsningen
 • Stoppa uppläsningen
 • Starta om uppläsningen från början efter att ljudet stoppats
 • Spola bakåt eller framåt i ljudet
 • Justera volymen
 • Justera läshastigheten
 • Stänga spelaren

När du markerar text på en sida aktiveras funktionerna Lyssna och Ordbok.

Läs markerad text

Om du vill lyssna på någon del av en text markerar du texten och klickar på knappen Lyssna i popup-menyn.

Ordbok

Om du vill slå upp ett ord för att få det förklarat markerar du ordet och klickar på alternativet Ordbok i popup-menyn. Ett popup-fönster öppnas med en förklaring av sökordet. Om flera ord har markerats, kommer endast det första ordet förklaras.

Så använder du funktionerna i menyn

Klicka på knappen med kugghjulet för att öppna menyn. Där finns flera användbara funktioner som förklaras under respektive rubrik nedan.

Inställningsalternativ för Readspeaker. 

Klicka för att anpassa webReader efter dina önskemål. Ett popup-fönster öppnas där du kan justera vissa inställningar som påverkar hur webReader fungerar. Dina personliga inställningar sparas mellan sessionerna.

Textmarkering

Textmarkering på/av

Aktiverar eller inaktiverar synkroniserad markering av texten under uppläsningen.

Vad ska markeras

Anger om den synkroniserade markeringen ska ske på ord- och/eller meningsnivå. Alternativen är:

 • Ord och mening
 • Enbart mening
 • Enbart ord
 • Ingen textmarkering

Ordfärg

Välj färg som ska användas för markeringen av ord medan de läses upp, eller ange att orden ska strykas under i stället för att markeras.

Meningsfärg

Välj färg som ska användas för markering av meningar medan de läses upp, eller ange att meningarna ska strykas under i stället för att markeras.

Textfärg

Ställer in färgen på texten.

Övriga inställningar

Automatisk skrollning

Aktivera eller inaktivera automatisk skrollning (på/av). När funktionen är aktiverad kommer sidan skrolla automatiskt för att följa den lästa texten. Den här inställningen kan också aktiveras/inaktiveras i popup-spelaren som visas samtidigt som läsningen pågår.

Popup-meny för textmarkering

Aktivera eller inaktivera popup-menyn för textmarkering som visas när text markeras.

Inställningar för popup-meny

Om du vill att popup-menyn ska stängas automatiskt väljer du det alternativet och ställer in antalet sekunder som menyn ska visas.

Om du föredrar att popup-menyn förblir synlig tills du antingen väljer något i menyn eller markerar annat innehåll på sidan, då väljer du alternativet "Stäng inte".

Ställ in kortkommandon för tangentbordsnavigering

Du kan ändra kortkommandot för en rad olika funktioner i spelaren. För att ändra kommandot för en specifik funktion, klicka på knappen som visar det nuvarande kommandot och tryck sedan ner tangenterna för ditt nya kommando på tangentbordet. Det nya kommandot visas nu istället i knappen.

Återställ inställningar

Markera checkboxarna för de inställningar du vill återställa till sina ursprungsvärden. Markera "Allt", eller markera en eller flera boxar.

 • Inställningar för Textläge och andra popup-fönster
 • Inställningar för textmarkering
 • Inställningar för automatisk skrollning och popup-meny för markerad text
 • Kortkommandon

Kortkommando: Shift + Ctrl + Alt + S (fungerar först efter att menyn har öppnats första gången)

Klicka på menyalternativet för att slå på eller av detta verktyg. En grön bock visar att det är påslaget. När verktyget är aktivt läser webReader texten i det stycke du klickar på. Det gör att du enkelt kan lyssna på ett stycke utan att först behöva markera texten och sedan klicka på Lyssna-knappen. På mobila enheter använder man verktyget genom att trycka på ett stycke ("Tryck och lyssna").

För åtkomst via tangentbord: när verktyget är aktiverat kan du använda vänster-/högerpilarna för att fokusera på nästa/föregående avsnitt eller nästa/föregående stycke i ett avsnitt. Nedåtpilen flyttar ner fokus till ett stycke i avsnittet. Uppåtpilen flyttar tillbaka fokus till ett större avsnitt. Tangenten L börjar spela det fokuserade stycket/avsnittet.

Kortkommando: Shift + Ctrl + Alt + H (fungerar först efter att menyn har öppnats första gången)

Klicka på menyalternativet för att slå på eller av detta verktyg. En grön bock visar att det är påslaget. Förstorad text innebär att meningen som läses upp samtidigt visas uppförstorad i nederkanten av webbsidan. Du kan starta, pausa och stoppa ljudet samt justera storleken på den förstorade texten.

Kortkommando: Shift + Ctrl + Alt + E (fungerar först efter att menyn har öppnats första gången)

Det här verktyget öppnar ett dialogfönster med den aktuella sidan i en textbaserad version. Du kan välja hur texten ska visas (läs mer under "webReaders popup-fönster"). Bilder visas också och eventuella alternativa (alt-texter) läses.

Kortkommando: Shift + Ctrl + Alt + V (fungerar först efter att menyn har öppnats första gången)

Det här verktyget tonar ned hela sidan förutom en upplyst del som följer muspekaren (eller ditt finger på en pekskärm). Detta gör det enklare att fokusera på en liten del av texten åt gången.

För att stänga av fokus/nedtoning, tryck på Escape-tangenten eller klicka på krysset verktygets högra kant. Tryck på plus- eller minustangenterna för att göra fokusområdet större eller mindre.

När fokus/nedtoning är aktiv, tryck på mellanslagstangenten för att aktivera (eller avaktivera) tangentbordsnavigerings­läget. En liten tangentbordsikon kommer visas strax ovanför fokusområdet när tangentbords­navigerings­läget är aktivt.

För att flytta fokusområdet kan piltangenterna användas (eller shift + piltangent för snabbare navigering). Plus- och minus-tangenterna ändrar fokusområdets storlek.

Kortkommando: Shift + Ctrl + Alt + M (fungerar först efter att menyn har öppnats första gången)

Navigera med tangentbordet

Många av webReaders funktioner kan aktiveras med tangentbords­kommandon (kortkommandon). Varje funktion har sitt eget kommando och du kan ändra dessa i Inställningar.

Med nuvarande kortkommandon kan du flytta fokus till webReaders Lyssna-knapp med kommandot Shift + Ctrl + Alt + K. Även kommandot Shift + Ctrl + Alt + L flyttar fokus till knappen, och startar dessutom uppspelningen.

Några av de viktiga kortkommandona är:

 • Flytta fokus till Lyssna-knappen: Shift + Ctrl + Alt + K
 • Flytta fokus till spelaren och starta läsningen: Shift + Ctrl + Alt + L
 • Flytta fokus till pausknappen, och pausa (eller återuppta) uppläsningen: Shift + Ctrl + Alt + P
 • Flytta fokus till Stopp-knappen: Shift + Ctrl + Alt + X
 • Öppna/stäng menyn: Shift + Ctrl + Alt + 1

När fokus är någonstans i spelaren eller menyn, kan tangenterna tab/skift+tab användas för att navigera. Tangenterna retur eller mellanslag används för att aktivera en knapp eller ett valalternativ.

Funktioner som återfinns i menyn kan endast aktiveras först efter att menyn har öppnats.