Tillgänglighet på guiden

DO:s webbplatser är byggda enligt internationella standarder och riktlinjer för tillgänglighet. Vår ambition är att alla ska kunna ta del av informationen oberoende av funktionsnedsättningar eller tekniska förutsättningar.

För att våra webbplatser ska vara tillgänglig för så många som möjligt följer webbplatsen de officiella riktlinjerna för offentlig sektor - Vägledningen för webbutveckling som baseras på internationell standard WCAG 2.1, nivå AA. För att presentera innehållet använder webbplatsen HTML 5 och utseendet styrs av CSS 3.

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service

Januari 2019 kom lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Med digital offentlig service menas information och tjänster som tillhandahålls på webbplatser och i mobila applikationer av en offentlig aktör. Sådan digital service ska uppfylla kraven att vara

  • möjlig att uppfatta
  • hanterbar
  • begriplig
  • robust.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service ger dig som besökare på DO:s webbplatser möjlighet att berätta om du upptäcker brister i webbplatsens tillgänglighet.

Det gör du via ett formulär som du öppnar genom att klicka på en tillgänglighetssymbol. Tillgänglighetssymbolen visas alltid i sidans högerkant på dator och längst ner på skärmen i mobil. Symbolen är synlig på alla sidor.

Tillgänglighetsredogörelse

Om det finns information som inte är tillgänglig på webbplatsen informerar vi om det i en så kallad tillgänglighetsredogörelse.

Lyssna på webbplatsen

Med ReadSpeaker webReader kan du få texten på en webbsida uppläst för dig, var och när som helst. Detta gör webbsidan mer tillgänglig och det kan bli lättare att förstå informationen.

Javascript

Webbplatsen använder Javascript för att förbättra för dig som användare, men även om du stänger Javascript i webbläsaren kan du ta del av all information.

Läsa dokument i olika format

De flesta dokument på webbplatserna är i pdf-format, men det finns även information i andra format som word, excel och powerpoint. För att du ska kunna läsa dokumenten krävs att du har vissa program på din dator. Pdf-dokument kan du läsa med gratisprogrammet Adobe Reader.