Tillgänglighetsredogörelse

Den här sidan beskriver hur guiden uppyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister i tillgängligheten till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Webbplatsen "Din guide mot diskriminering vid uthyrning av bostad" har mycket hög tillgänglighet och inga kända tillgänglighets­problem finns rapporterade.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar kontinuerligt efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Det gör du via ett formulär på guiden som du öppnar genom att klicka på tillgänglighets­symbolen med titeln Rapportera tillgänglighetsproblem. Tillgänglighetssymbolen visas alltid i sidans högerkant på dator och längst ner på skärmen i mobil. Symbolen är synlig på alla sidor på guiden.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning Länk till annan webbplats.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Hur vi testar webbplatsen

Vi gör dagligen interna kontroller av webbplatsen med hjälp av kvalitetsverktyget Siteimprove.

En tillgänglighetskonsult gör oberoende granskningar av guiden. Senaste granskningen gjordes i oktober 2023.

Innehåll som inte är tillgängligt

Inga kända tillgänglighetsproblem finns att åtgärda.